Mặt Phật bản mệnh 12 con gíap Mặt Phật A di đà đá mã não đỏ.

Mặt phật bản mệnh hộ thân, 12 con giáp

Mặt Phật bản mệnh 12 con gíap
Mặt Phật bản mệnh 12 con gíap

 

Mặt đá Phật có bán tại 1163 Đường 3 Tháng 2, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh